วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จะตัดสินใจประกาศขายบ้านเองหรือจะขายผ่านนายหน้าดี

จะตัดสินใจประกาศขายบ้านเองหรือจะขายผ่านนายหน้าดี

ข้อดีข้อเสียสำหรับการขายเองหรือขายผ่านนายหน้ามีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขายเองเราต้องลงมือทำเองทุกอย่างตั้งแต่ลงประกาศติดป้าย รับโทรศัพท์ นัดวันเวลา พาไปดูบ้าน คอนโด ที่ดินที่จะขายหรือให้เช่า 
หรือถ้าขายผ่านนายหน้าซึ่งมีทั้งรูปแบบบริษัท หรือเป็นนายหน้าอิสระขายเอง โดยจะต้องเสียค่านายหน้า 3% ของราคาขาย หลังจากทำสัญญานายหน้าจะดูแลเรื่องลงประกาศติดป้าย รับโทรศัพท์ นัดวันเวลา พาไปดู การขายทั้งหมดจนถึงเรื่องทำสัญญาโอนเรียบร้อย
ซึ่งการขายเองและขายผ่านนายหน้า มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปและแต่ความสะดวก ความพอใจของเจ้าของบ้านว่าจะเลือกขายเอง หรือจ้างนายหน้า

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการขายเองและการขายผ่านนายหน้า 

ลำดับ
การขายเอง
การฝากขายกับตัวแทนนายหน้า
1
ไม่รู้วิธีการและไม่มีความชำนาญในการทำตลาด                                                                  
มีความชำนาญในการทำการตลาด
2
ไม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือฐานข้อมูลของลูกค้า
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในฐานข้อมูลแล้วและสามารถติดต่อประสานงานกันระหว่างตัวแทนนายหน้าอื่นเพื่อการซื้อขายทรัพย์สินให้ได้เร็วและราคาดี
3
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการพาลูกค้าชมทรัพย์สิน และเวลาที่ต้องคอยติดตามลูกค้า
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญรับผิดชอบโดยตรง ในการพาลูกค้าชมทรัพย์สิน และติดตามลูกค้า
4
เสียค่าใช้จ่ายสูงในการติดต่อสื่อโฆษณา เพราะเปรียบเสมือนการซื้อปลีก
เสียค่าใช้จ่ายเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จในตอนฝากขายเพียงครั้งเดียว และลงโฆษณากระจายในสื่อที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ในราคาถูก
5
อาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงมาเพื่อหวังประโยชน์จากทรัพย์เนื่องจากติดต่อโดยตรงกับผู้ขาย
มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้า และมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์โดยตรงซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของมิจฉาชีพ
6
การประชาสัมพันธ์เพื่อขายทรัพย์สินอยู่ในวงจำกัด
การประชาสัมพันธ์เพื่อขายทรัพย์สินอยู่ในวงกว้าง
7
ไม่ทราบขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ และภาษีอากรต่าง ๆ
มีความรอบรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดต่อหน่วยงานราชการและอื่น ๆ สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาแทนผู้ฝากขายได้
8
ขาดประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินตามราคาของท้องตลาด
มีประสบการณ์ในการประเมินราคา และมีข้อมูลราคาทรัพย์สินตามพื้นที่ต่าง ๆ

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวงในการซื้อขายที่ดิน
1. เก็บรักษาโฉนด หรือหนังสือสำคัญของท่านไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย
2. อย่าทำสัญญากู้ยืมเงินเอง โดยรับมอบโฉนดไว้เป็นประกัน อาจเป็นโฉนดปลอม
3. อย่าหลงเชื่อมอบโฉนดของท่านให้ผู้อื่นอาจถูกปลอมแปลงสับเปลี่ยนโฉนดได้
4. อย่าเซ็นชื่อลงในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความเป็นอันขาด บุคคลผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้
5. ก่อนซื้อ รับจำนอง หรือรับซื้อฝากที่ดินควรตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญของท่าน ที่ตั้งและสภาพที่ดินให้แน่นอนก่อน
6. อย่าหลงเชื่อนายหน้าให้มากนัก
7. การซื้อที่ดิน ควรซื้อจากผู้ที่ไว้วางใจได้ เช่น มีใบอนุญาตทางราชการให้ทำการจัดสรร
8. หมั่นตรวจสอบที่ดินของท่านทั้งทางทะเบียน และที่ดิน
9. การตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน ท่านสามารถสอบถามทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้
10. ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมาจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน
11. อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา หรือนายหน้ามาชักจูง ควรตรวจที่ตั้งที่ดิน เช่น อยู่ใกล้หรือไกลถนน และสภาพที่ดินเป็นอย่างไรก่อนซื้อ
ทำอย่างไรที่ดินของท่านจึงจะปลอดภัยจากผู้ทุจริต
1. ไม่มอบโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
2. อย่าลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความให้ครบถ้วน
3. ควรไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับที่ดินของท่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
อีกอย่างที่สำคัญ กาลเวลาผ่านไปตามยุคสมัย มิจฉาชีพก็มักมีวิธีการใหม่ๆมาหลอกล่อกัน ยังไงก็ขอให้ทุกท่านๆคอยดูติดตามข่าวสารต่างๆเยอะๆนะค่ะ เพื่อจะได้รู้เท่าทันกลโกงต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาศัย สื่อเป็นตัวช่วย

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อยากรู้ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน โอนบ้าน มีอะไรบ้าง ????

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการโอนซื้อบ้าน ซื้อที่ดิน ณ กรมที่ดิน ในวันโอน มีรายการที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้
ก่อนจะทำการซื้อบ้าน ขายบ้าน ซื้อที่ดิน ขายที่ดิน เราควรรู้ถึงค่าใช้จ่ายในการโอน ค่าธรรมเนียมที่จะต้องเสียในวันโอนกันเสียก่อน เพื่อที่จำได้คำนวณราคาขายบ้าน ขายที่ดิน แบบไม่ขาดทุน
1.)ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย ราคาไหนสูงกว่าก็ใช้ราคานั้นคิด 
2.)ค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน ถ้าต่ำกว่าให้ใช้ราคาประเมินคำนวณ
3.)ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% ของราคาขาย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ จะคิดกับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาแล้วขายออกไปภายในเวลา ไม่เกิน 5 ปี (หากมีการย้ายทะเบียนบ้านเจ้าบ้านเข้าอยู่ เกินกว่า 1 ปี ได้รับยกเว้นค่าภาษีนี้) ทรัพย์สินที่เสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว ไม่ต้องเสียค่าอากรในข้อ 2
4.)ค่าภาษีเงินได้ (ภงด.) มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามจำนวนปีถือครอง ค่า ภงด.จะต้องหาราคาประเมินที่ดิน ราคาประเมินสิ่งก่อสร้าง จำนวนปีถือครองแล้วมาหักค่าเสื่อม ฯลฯ อีกหลายขั้นตอน ลองคิดแบบโดยประมาณ คร่าวๆ คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดยกเว้น ข้อ 6 . ให้คำนวณจากราคาประเมิน คูณ 5%)
5.)ค่าจดจำนอง 1% หากบ้าน หรือที่ดิน ที่ซื้อขายมิได้เป็นการซื้อสด ต้องจำนองต่อกับธนาคาร
6.)ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ จำนวน 20 บาท ค่าอากรแสตมป์ ตาม ป.37 จำนวน 5 บาท ค่าพยานจำนวน 20บาท

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อยากฝากขายบ้าน ที่ดิน ทำยังไงดี

ตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ ให้คุณประกาศซื้อ-ขาย หรือให้เช่า บ้าน ที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และกิจการของท่านได้อย่างง่ายดาย ได้ผล 100%  เราพร้อมที่จะให้บริการคุณ ทั้งผู้ที่ต้องการเช่า,ขาย หรือซื้อ ทั้ง บ้านและที่ดินเชียงใหม่ อย่างดีที่สุด

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ขายบ้านเชียงใหม่, บ้านให้เช่าเชียงใหม่, บ้านมือสองเชียงใหม่, ที่ดินเชียงใหม่

รับฝากขายบ้าน ที่ดิน และอื่น ๆ ได้ผล 100%