วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

จะตัดสินใจประกาศขายบ้านเองหรือจะขายผ่านนายหน้าดี

จะตัดสินใจประกาศขายบ้านเองหรือจะขายผ่านนายหน้าดี

ข้อดีข้อเสียสำหรับการขายเองหรือขายผ่านนายหน้ามีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป ขายเองเราต้องลงมือทำเองทุกอย่างตั้งแต่ลงประกาศติดป้าย รับโทรศัพท์ นัดวันเวลา พาไปดูบ้าน คอนโด ที่ดินที่จะขายหรือให้เช่า 
หรือถ้าขายผ่านนายหน้าซึ่งมีทั้งรูปแบบบริษัท หรือเป็นนายหน้าอิสระขายเอง โดยจะต้องเสียค่านายหน้า 3% ของราคาขาย หลังจากทำสัญญานายหน้าจะดูแลเรื่องลงประกาศติดป้าย รับโทรศัพท์ นัดวันเวลา พาไปดู การขายทั้งหมดจนถึงเรื่องทำสัญญาโอนเรียบร้อย
ซึ่งการขายเองและขายผ่านนายหน้า มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปและแต่ความสะดวก ความพอใจของเจ้าของบ้านว่าจะเลือกขายเอง หรือจ้างนายหน้า

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการขายเองและการขายผ่านนายหน้า 

ลำดับ
การขายเอง
การฝากขายกับตัวแทนนายหน้า
1
ไม่รู้วิธีการและไม่มีความชำนาญในการทำตลาด                                                                  
มีความชำนาญในการทำการตลาด
2
ไม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หรือฐานข้อมูลของลูกค้า
มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ในฐานข้อมูลแล้วและสามารถติดต่อประสานงานกันระหว่างตัวแทนนายหน้าอื่นเพื่อการซื้อขายทรัพย์สินให้ได้เร็วและราคาดี
3
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการพาลูกค้าชมทรัพย์สิน และเวลาที่ต้องคอยติดตามลูกค้า
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญรับผิดชอบโดยตรง ในการพาลูกค้าชมทรัพย์สิน และติดตามลูกค้า
4
เสียค่าใช้จ่ายสูงในการติดต่อสื่อโฆษณา เพราะเปรียบเสมือนการซื้อปลีก
เสียค่าใช้จ่ายเหมารวมแบบเบ็ดเสร็จในตอนฝากขายเพียงครั้งเดียว และลงโฆษณากระจายในสื่อที่มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ในราคาถูก
5
อาจมีมิจฉาชีพแอบแฝงมาเพื่อหวังประโยชน์จากทรัพย์เนื่องจากติดต่อโดยตรงกับผู้ขาย
มีเจ้าหน้าที่ ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการติดต่อกับลูกค้า และมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์โดยตรงซึ่งไม่ใช่เป้าหมายของมิจฉาชีพ
6
การประชาสัมพันธ์เพื่อขายทรัพย์สินอยู่ในวงจำกัด
การประชาสัมพันธ์เพื่อขายทรัพย์สินอยู่ในวงกว้าง
7
ไม่ทราบขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ และภาษีอากรต่าง ๆ
มีความรอบรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการติดต่อหน่วยงานราชการและอื่น ๆ สามารถให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาแทนผู้ฝากขายได้
8
ขาดประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินตามราคาของท้องตลาด
มีประสบการณ์ในการประเมินราคา และมีข้อมูลราคาทรัพย์สินตามพื้นที่ต่าง ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น